Cat Retirement Home ??We would like to express our sincere thanks to Ladies and Gentlemen of 3C’s Association for supporting us from January to May, VND 1 million each month. We are grateful and deeply appreciate the golden hearts of 3Cs who have helped us during the past time.? We wish 3Cs lots of good health and peace.?

Nhà Dưỡng Lão Dành Cho Mèo ??Chúng con xin Chân thành cảm ơn Quý Cô Chú Mạnh Thường Quân của Hội 3C’s đã Hổ trợ cho chúng con từ Tháng 1 đến Tháng 5 mỗi tháng là 1 triệu đồng,Chúng con xin Trân trọng biết ơn sâu sắc tấm lòng vàng của các Cô Chú đã giúp đỡ cho chúng con trong suốt thời gian qua?Chúng con xin Kính chúc Các Cô Chú dồi dào Sức khỏe và Vạn sự như ý?