Cat Retirement Home 🐈😻We would like to express our sincere thanks to Ladies and Gentlemen of 3C’s Association for supporting us from January to May, VND 1 million each month. We are grateful and deeply appreciate the golden hearts of 3Cs who have helped us during the past time.😻 We wish 3Cs lots of good health and peace.😍

Nhà Dưỡng Lão Dành Cho Mèo 🐈😻Chúng con xin Chân thành cảm ơn Quý Cô Chú Mạnh Thường Quân của Hội 3C’s đã Hổ trợ cho chúng con từ Tháng 1 đến Tháng 5 mỗi tháng là 1 triệu đồng,Chúng con xin Trân trọng biết ơn sâu sắc tấm lòng vàng của các Cô Chú đã giúp đỡ cho chúng con trong suốt thời gian qua😻Chúng con xin Kính chúc Các Cô Chú dồi dào Sức khỏe và Vạn sự như ý😍