I have received VND 5,000,000 support money for January, February, March, April and May from 3C’s to support the dogs and cats at Saigon Time.

Thank you very much 3C’s.

The station also received VND 4,602,200 into the sterilization fund to support Phan Thiet Station, I have updated the cost here: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1279791028897656&id=305438706332898

Con đã nhận được 5.000.000 tiền hỗ trợ tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 và tháng 5 do hội 3C’s gửi hỗ trợ các bé chó mèo tại Trạm cứu hộ chó mèo Saigon Time ạ.

Con cảm ơn cô và hội 3C’s nhiều lắm ạ.

Trạm còn nhận được 4.602.200 vào quỹ triệt sản hỗ trợ Trạm Phan Thiết ạ, con đã cập nhật chi phí tại đây ạ: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1279791028897656&id=305438706332898