3C’s – glad to be a part of this fundraising.

“Why not a flock of birds calling the dawn to wake up; Why not the sun sowing seeds of carefree sunshine…

“CHARITY ACTIVITIES END OF 2021

From December 1-15, 2021

💖 Visiting, examining and treating 3 leprosy villages, in Gia Lai: about 110 households, 300 children

💖 Eye surgery (cataract) for the elderly at Central Highlands Eye Hospital, Buon Ma Thuot.: about 70 cases (3 days)

💖 Assembling 5 specialized wheelchairs for the Eucharistic Shelter in Gia Lai, where more than 70 orphans are being cared for, including 8 children with cerebral palsy and some with other illnesses.

💖 Inauguration of 2 wells projects in 2 villages of De Btuk and Kon Brung in Gia Lai.

💖 Distributing warm clothes to children in Gia Lai, Dak Lak, Kon Tum, Dak Nong, Binh Dinh, Quang Binh, Quang Tri: expected 4,000 shirtsThe life of ethnic minorities in the highlands lacks everything from a warm coat to a pair of sandals, from a drop of clean water to a daily meal. Much love is needed to share, like the light of winter night’s fire to warm poor lives.

🥰💖Ask for….Let’s live like a river to love the source; Let’s live like mountains reaching for heights; Live like a rising sea, like a rising sea to see a wide shore; Live as you wish to see the vastness of life…

“Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc; Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư …

“HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN CUỐI NĂM 2021

Từ 1-15/12/2021

💖 Thăm, khám, chữa bệnh cho 3 làng người bị phong, tại Gia Lai: khoảng 110 hộ gia đình, 300 trẻ em

💖 Mổ mắt (đục thủy tinh thể) cho người lớn tuổi ở BV Mắt Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột.: khoảng 70 ca (3 ngày)

💖 Ráp 5 xe lăn chuyên dụng cho Mái Ấm Thánh Thể tại Gia Lai, nơi đang nuôi dưỡng hơn 70 trẻ em mồ côi, trong đó có 8 cháu bị bại não và 1 số cháu có những bệnh tật khác.

💖 Khánh thành 2 công trình giếng khoan tại 2 làng Đê Btưk và Kon Brung ở Gia Lai.

💖 Phát áo ấm cho trẻ em tại Gia Lai, Đăk Lăk, Kon Tum, Đăk Nông, Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị: dự kiến 4,000 áoĐời sống người dân tộc thiểu số vùng cao thiếu thốn mọi thứ từ cái áo ấm tới đôi dép, từ giọt nước sạch đến miếng ăn hàng ngày. Cần lắm những yêu thương sẻ chia, như ánh lửa đêm đông sưởi ấm những mảnh đời lam lũ.

🥰💖Xin….Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội; Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao; Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng; Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông…