We at 3Cs are happy to sponsor 10 patients for this mission with father Hoang Trinh Tuan from Hội Bác Ái Love The Poor.

THÁNG 6, 2020. XIN GIÚP MẮT SÁNG.
Từ Việt Nam: Lời kêu gọi giúp 120 bệnh nhân mong chờ ân nhân hải ngoại bảo trợ giúp giải phẫu mắt, $100/người, mọi sự đóng góp đều cao quý.
“Dù xây chín bậc phù đồ
Không bằng làm phước cứu cho một người”
——————-
*Bác sĩ từ Mỹ về giúp
Bệnh nhân nghèo từ các miền quê
Số tiền cần là: $12,000. USD

Kính thưa quý Ân Nhân.
PLEASE HELP – XIN GIUP DO.
May God bless you abundantly.
Moi dong gop deu cao quy, xin vui long viet check LOVE THE POOR va gui ve:

*SEND picture of the CHECK.

*HỘI BÁC ÁI LOVE THE POOR
PO BOX 2660
DALY CITY, CA 94017

Facebooks:
.NHAT KY TU THIEN
.HOANG TRINH TUAN

*Tax ID #
*Donate via Zelle, Popmoney, Bank transfers to Hoi Bac Ai Love the Poor at (714)-266-4266, or lovethepoor@outlook.com
*Donate via Venmo at (714)-266-4266 or lovethepoor@outlook.com

Info@hoibacailovethepoor.org
www.hoibacailovethepoor.org
Tel/Viber/Text: (213)-330-5445
THANK YOU
Lm Trinh Tuan Hoang
(408)-667-1555
(714)-266-4266