❤️ THANKS ❤️

♻️ On behalf of the Volunteer Group Nhóm Thiện Nguyện Kết Nối Sẻ, Mái Ấm Thiên Ân Shelter (in Linh Trung, Thu Duc City) and people in need of OXY would like to thank 3Cs Association at HOUSTON for providing financial support to buy medical equipment (2 large 40L oxygen tanks, breathing meter valves and separate breathing lines)

💕 Total Support Amount = $3,000 # 69,450,000₫ (sixty nine million four hundred and fifty thousand dong)

👉 Bought for Thien An Shelter 2 oxygen tanks, 2 breathing meter valves and 5 sets of breathing cords)

👉 Bought 100 breathing meter valves

👉 Medical gloves

👉 breathing line/strap (each rope is only used for 1 person)

🍀 Once again, thank you and best wishes to all 3Cs brothers and sisters. We hope that 3Cs will continue to care about and support the underpriviledged people in Vietnam. Best regards.

❤️ LỜI CẢM ƠN ❤️

♻️ Thay mặt Nhóm Thiện Nguyện Kết Nối Sẻ , Mái Ấm Thiên Ân (tại Linh Trung , TP Thủ Đức) và bà con cần dùng OXY xin trân trọng cảm ơn HỘI 3Cs tại HOUSTON đã hỗ trợ kinh phí để mua thiết bị y tế ( 2 Vỏ Bình lớn loại 40L, Van đồng hồ trợ thở và dây thở riêng )

💕 Tổng Số Tiền hỗ trợ = $3.000 # 69.450.000₫ ( sáu mươi chín triệu , bốn trăm năm mươi ngàn đồng )

👉 Mua tặng Mái Ấm Thiên Ân 2 vỏ bình lới, 2 van đồng hồ và 5 bộ dây thở

👉 Số còn mua 100 van đồng hồ

👉 Găng tay y tế

👉 dây đeo thở ( mỗi dây chỉ dùng 1người )

🍀 Một lần nữa xin gởi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến tất cả Anh , Chị Hội 3Cs . Mong rằng Hội tiếp tục quan tâm hỗ trợ đến những người yếu thế tại Quê Hương Việt Nam. Trân Trọng.