Village Byầu (Lơ Pang Middle School, Mang Yang, Gia Lai)

From Vũ Quân: I would like to represent “Caring Kitchen” to express my thanks to the benefactors of 3C’s in Houston Texas for supporting the MID-AUTUMN FESTIVAL 4.

+ 1 Set of ferris wheel games worth 5,000,000 VND
+ 1 Set of sliders worth 6,000,000 VND

I wish 3C’s always healthy to help more people in difficult situations.
================
MID-AUTUMN FESTIVAL 4

The village of Byau (Lo Pang, Mang Yang, Gia Lai elementary schools) is 100% Banar ethnic, pioneered people, with remote roads, so their daily lives are more than 10 km distant away from the center of Lo Pang to commune through mountainous roads and forests, people here are mainly ethnic people, this place is still facing many difficulties. The rooftops on Po Yau peak seem to be different from the habit of setting up Banar village. When setting up a village, people choose a high mountain in the middle of other high mountains, flat the mountain top then build houses. The mountain road is a path, the only way to go up or down a mountain is to walk. The schooling of the village – perhaps the only one in the province – no one had never been completed the third grade, old Kroih said in a low voice: “Teachers teaching the children of Po Yau face many hardships, many poor teachers. Very bad. The villagers are grateful to the teachers very much but have nothing to pay back. The village is so poor. ” The village has 113 households and 2/3 are poor households. That is a priority, but according to his family, everyone is equally poor.

KITCHEN will come to this difficult land, will bring some cakes and scones to ethnic minorities with the desire to send the mid-autumn flavor of the lowland to the remote mountainous people. In a remote area, children of poor households rarely have the opportunity to play lanterns, eat moon cakes and receive gifts. Together they are children, they are developing preschools, but the children here are disadvantaged, less fortunate, and lack of learning and playing conditions than those in other places.

Nhan Ai Kitchen would like to be a bridge between benefactors, sponsors, charitable organizations and individuals to share with the children in BY?u village and Plen village of Lo Pang commune, Mang Giang district. Gia Lai province through the program “FUNNY HAPPINESS 4”. Program implementation time: 07-08 / 09/2019.

************************************************************************

I. TIME – LOCATION – MEDIA:

 • 19:00, Friday, September 6, 2019 focus.
 • Departure 19h30 on September 6, 2019, at 154/18 Pham Van Hai, Tan Binh District, TP. HCM
 • Gift delivery location: BY?u village and Plên village of Lo Pang commune, Mang Giang district, Gia Lai province
 • Transportation by 45-seat car.

II. GIFTING OBJECTS, CONTENT CALLS:

 • 1 Set of ferris wheel games worth 5,000,000 VND
 • 1 Set of sliding games worth 6,000,000 VND
 • 80 coats worth VND 5,200,000 (VND 65,000 / piece)
 • 80 total raincoat worth 5,200,000 VND (65,000 VND / piece)
 • 80 hats total value of VND 1,600,000 (VND 20,000 / piece)
 • 200 milk whales with a total value of VND 5,000,000 (VND 25,000 / lot)
 • 80 sets of school supplies totaling VND 1,600,000 (VND 20,000 / set)
 • 80 pairs (backpack) of a total value of VND 6,800,000 (VND 85,000 / item)
 • 180 boots total value of VND 6,300,000 (VND 35,000 / pair)
  +130 kg of dried fish worth a total of 13,000,000 VND (100,000 VND / kg)
 • 200 lanterns totaling 1,200,000 VND (7,000 VND / item)
 • 200 mooncakes total value 3,400,000 VND (17,000 VND / cake)
 • 200 water jars worth a total of 6,000,000 VND (30,000 VND / item)
 • 1 garbage can is worth 1,000,000 VND (1,000,000 VND / item).
 • Rent a local unicorn drum, she has VND 3,000,000.
 • Rent a projector with VND 2,000,000

EXPECTED TOTAL EXPENSES: 80,300,000 VND

III. FORM OF CONTRIBUTION:

JOIN THE PROGRAM WITH THE PEOPLE’S KITCHEN
o Share friends and relatives to join the program
o Present needle support (used to purchase necessities for the program)
o Supporting objects such as rice, milk, cooking oil, sugar
o Work together with KITCHEN (make moon cake, join the program)


IV. THE TRIP’S SCHEDULE:

Day 1: September 6, 2019

 • 19h00: Meet at 154/18 Ph?m Van Hai, Tân Bình District, TP. HCM
 • 19h30: Departure car to Gia Lai

Day 2: September 7, 2019

 • 06h00: breakfast, personal hygiene
 • 07h00: transport goods by motorbike plowing into gift delivery and set up programs
 • 07h30 -11h00: work: cooking, organizing games, dividing gifts
 • 11h30 – 13h00: lunch, rest
 • 13h00: Continue the unfinished work in the morning
 • 15h00-16h30: organize games for children
  1. Painting pictures
  2. Throwing cans.
  3. Haircut.
  4. Clown blowing bubbles.
  5. Daddy dance.
 • 16h30-17h00: giving gifts to children, the full moon festival program begins

Day 3: September 8, 2019

 • 06h00: Personal hygiene
 • 07h00: Have breakfast, clean up your furniture and move out
  -09h00-11h00: Setup the program and give gifts to the children in Plen village
 • 12h00: Get on the bus and move to Ho Chi Minh City

NOTE:

 • The plan and the above time are only expected of BTC, may change depending on the actual situation and will soon inform all participants.
 • To ensure the program is well organized and implemented, BTC will post a registration link to participate on August 15.
 • Each member participates in a trip of VND 500,000 / person (transportation and food expenses).
 • All participants present on time so as not to affect the overall plan.
 • Those who do not participate in the trip can share the event, mobilize sponsors, benefactors or directly interact with the BTC in the preparation.
 • We hope to receive the support and support of your company, benefactors, sponsors, friends near and far.

FOR CONTACT DETAILS AND CONTRIBUTION:

Information about the program and sponsorship please contact:

Pham Vinh: 0988 248 421
Ut Van: 0122 5568 444
Anh Tuyet: 0938 900 108

Transfer information. Tran Thi Anh Tuyet-Eximbank-account number: 220914849151467-Saigon Branch-Truong Son Transaction Office.

Direct contributions can be made at:
-200 Ly Chinh Thang Ward 9, District 3
(on weekdays from Monday to Friday)

Sincerely thank you!

NOTE: All donations and campaigns for the program will be updated regularly on facebook.

Thank you everyone for taking the time to watch the show. Best regards. –

BoP, on behalf of the less fortunate lives, would like to send our sincere thanks to all of you for joining hands with CARING KITCHEN during the past times. CARING KITCHEN is looking forward to receiving the sharing of kind hearts in this program.

vuihoitrangram04 – with Nguyen Thai Quyen and 19 others.


Em xin đại diện Bếp Nhân Ái cám ơn các Mạnh Thường Quân của Hội 3C’s chi nhánh tại Houston Texas ủng hộ cho chương trình VUI HỘI TRĂNG RẰM 4.

 • 1 Bộ trò chơi đu quay trị giá 5.000.000 vnđ
 • 1 Bộ trò chơi cầu trượt trị giá 6.000.000 vnđ

Kính chúc cho Hội 3C’s luôn dồi dào sức khỏe và giúp đỡ thêm được nhiều hoàn cảnh khó khăn.

VUI HỘI TRĂNG RẰM 4

Phân hiệu Làng Byầu (trường tiểu học Lơ Pang, Mang Yang, Gia Lai) 100% là dân tộc Banar lập nghiệp, đường xá xa xôi nên cuộc sống của bà con nằm cách xa trung tâm xã Lơ Pang hơn 10km đường đồi núi và rừng, bà con nơi đây chủ yếu là người dân tộc, nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn. Những nóc nhà trên đỉnh Pờ Yầu dường như khác biệt hẳn với thói quen lập làng của người Banar xưa nay. Khi lập làng, người ta cứ thế chọn một ngọn núi cao ở giữa những ngọn núi cao khác, vạt chóp đi rồi dựng lên những ngôi nhà. Con đường xuyên núi là một lối mòn, cách duy nhất để lên hoặc xuống núi là đi bộ. Chuyện học hành của ngôi làng-có lẽ duy nhất của tỉnh-chưa có người nào học đến cấp III, già Krơih trầm giọng: “Thầy cô lên dạy chữ cho con em Pờ Yầu vất vả quá, nhiều cô giáo tội nghiệp lắm, thương lắm. Dân làng biết ơn thầy cô rất nhiều nhưng không có gì để đền đáp. Làng còn nghèo quá mà”. Làng có 113 hộ mà 2/3 là hộ nghèo. Đó là ưu tiên bình xét chứ theo ông nhà ai cũng nghèo như nhau.

BẾP sẽ đến vùng đất đầy khó khăn này, sẽ mang chút bánh dẻo bánh nướng đến với các em người đồng bào dân tộc thiểu số với mong muốn gởi hương vị trung thu của miền xuôi lên cho các em miền núi xa xôi. Ở 1 nơi hẻo lánh này, con em các hộ nghèo trong làng hiếm khi có dịp được chơi lồng đèn, được ăn bánh trung thu và được tặng quà. Cùng là trẻ em, cùng là những mầm non đang phát triển nhưng các em ở đây lại thiệt thòi, kém may mắn, và thiếu điều kiện học tập vui chơi hơn các em ở những nơi khác rất nhiều

Bếp Nhân Ái xin được làm chiếc cầu nối giữa các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân có lòng từ thiện cùng chia sẻ với các em thiếu nhi tại làng BYầu và làng Plên xã Lơ Pang huyện Mang Giang tỉnh Gia Lai thông qua chương trình “VUI HỘI TRĂNG RẰM 4”. Thời gian thực hiện chương trình: ngày 07-08/09/2019.


I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

 • 19h00, Thứ Sáu, ngày 06 tháng 09 năm 2019 tập trung.
 • Khởi hành 19h30 ngày 06 tháng 09 năm 2019, tại 154/18 Phạm Văn Hai, Quận Tân Bình, TP. HCM
 • Địa điểm phát quà: làng BYầu và làng Plên xã Lơ Pang huyện Mang Giang tỉnh Gia Lai
 • Phương tiện di chuyển bằng xe 45 chỗ.

II. ĐỐI TƯỢNG TẶNG QUÀ, NỘI DUNG KÊU GỌI:

 • 1 Bộ trò chơi đu quay trị giá 5.000.000 vnđ
 • 1 Bộ trò chơi cầu trượt trị giá 6.000.000 vnđ
 • 80 áo khoác tổng giá trị 5.200.000 vnđ (65.000vnđ/cái)
 • 80 áo mưa tổng trị giá 5.200.000 vnđ (65.000 vnđ/cái)
 • 80 cái nón tổng trị giá 1.600.000 vnđ (20.000 vnđ/cái)
 • 200 lốc sữa tổng giá trị 5.000.000 vnđ (25.000vnđ/lốc)
 • 80 bộ đồ dùng học tập tổng giá trị 1.600.000 vnđ (20.000vnđ/bộ)
 • 80 cặp (balo) tổng trị giá 6.800.000 vnđ (85.000vnđ/cái)
 • 180 ủng tổng giá trị 6.300.000 vnđ (35.000vnđ/đôi)
  +130 kg cá khô tổng trị giá 13.000.000 vnđ (100.000vnđ/kg)
 • 200 lồng đèn tổng giá trị 1.200.000 vnđ (7.000vnđ/cái)
 • 200 bánh trung thu tổng giá trị 3.400.000 vnđ (17.000vnđ/bánh)
 • 200 bình đựng nước tổng trị giá 6.000.000 vnđ (30.000 vnđ/cái)
 • 1 thùng đựng rác tổng trị giá 1.000.000 vnđ (1.000.000 vnđ/cái)
 • Thuê trống lân ông địa, chị hằng 3.000.000 vnđ.
 • Thuê máy chiếu 2.000.000 vnđ

DỰ KIẾN TỔNG KINH PHÍ: 80.300.000 vnđ

III. HÌNH THỨC QUYÊN GÓP:

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CÙNG VỚI BẾP NHÂN ÁI
o Chia sẻ bạn bè, người thân để cùng tham gia ủng hộ chương trình
o Ủng hộ hiện kim (dùng để mua nhu yếu phẩm cho chương trình)
o Ủng hộ hiện vật như: gạo, sữa, dầu ăn, đường
o Cùng BẾP thực hiện chương trình (làm bánh trung thu, tham gia chương trình)


IV. LỊCH TRÌNH CHUYẾN ĐI:

Ngày 1: 06 tháng 09 năm 2019

 • 19h00: tập trung tại 154/18 Phạm Văn Hai, Quận Tân Bình, TP. HCM
 • 19h30: xe khởi hành đi Gia Lai

Ngày 2: 07 tháng 09 năm 2019

 • 06h00: ăn sáng, vệ sinh cá nhân
 • 07h00: vận chuyển hàng hóa bằng xe máy cày vào nơi phát quà và set up chương trình
 • 07h30 -11h00: tiến hành các công việc: nấu ăn, tổ chức trò chơi, phân chia quà
 • 11h30 – 13h00: ăn trưa, nghỉ ngơi
 • 13h00: tiếp tục các công việc còn dang dở buổi sáng
 • 15h00-16h30: tổ chức trò chơi cho các bé
  1. Tô tượng vẽ tranh
  2. Ném lon.
  3. Hớt tóc.
  4. Chú hề thổi bong bóng.
  5. Nhảy bao bố.
 • 16h30-17h00: phát quà cho các bé, chương trình vui hội trăng rằm bắt đầu

Ngày 3: 08 tháng 09 năm 2019

 • 06h00: Vệ sinh cá nhân
 • 07h00: Ăn sáng, dọn dẹp đồ đạc và di chuyển ra ngoài
  -09h00-11h00: Setup chương trình và phát quà cho các cháu thiếu nhi ở làng Plên
 • 12h00: Lên xe di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh

LƯU Ý:

 • Chương trình kế hoạch và thời gian như trên chỉ là dự kiến của BTC, có thể thay đổi tùy tình hình thực tế và sẽ thông báo sớm đến mọi người tham gia.
 • Để đảm bảo chương trình được tổ chức và thực hiện tốt, BTC sẽ đăng link đăng ký tham gia vào ngày 15/08.
 • Mỗi thành viên khi tham gia trong chuyến đi đóng 500.000 đồng/người (chi phí xe đi lại và ăn uống).
 • Mọi người tham gia có mặt đúng giờ để không làm ảnh hưởng đến kế hoạch chung.
 • Những bạn không tham gia được trong chuyến đi có thể chia sẻ sự kiện, vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hoặc trực tiếp tiếp sức cùng với BTC trong công tác chuẩn bị.
 • Rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chia sẻ của quý Công ty, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, bạn bè gần xa.

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ VÀ ĐÓNG GÓP:

Thông tin về chương trình và tiếp nhận tài trợ vui lòng liên hệ:

Phạm Vinh : 0988 248 421
Út Vân : 0122 5568 444
Ánh Tuyết : 0938 900 108

Thông tin chuyển phí. Trần Thị Ánh Tuyết-Ngân hàng Eximbank-số tài khoản: 220914849151467-Chi nhánh Sài Gòn-PGD Trường Sơn.

Có thể đóng góp trực tiếp tại:

-200 Lý Chính Thắng phường 9 quận 3
(vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6)

Trân trọng cảm ơn!

GHI CHÚ: Mọi sự quyên góp, vận động được cho chương trình sẽ được cập nhật thường xuyên trên facebook.

Xin cám ơn mọi người đã dành chút thời gian để xem qua chương trình. Trân trọng kính chào. —

BẾP thay mặt những mảnh đời kém may mắn trân trọng gửi đến anh chị em cùng các bạn lời cảm ơn chân thành vì đã chung tay góp sức với BẾP trong suốt những lần nổi lửa vừa qua. BẾP rất mong tiếp tục nhận được sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm trong chương trình lần này.

vuihoitrangram04 — cùng với Nguyễn Thái Quyền và 19 người khác.