Retirement Home for Cats would like to thank the 3C’s Benefactors for supporting us with 3 million VND for the cost of November 2019 to take care of more than 60 cats in the house and some dozen of strayed kittens and cats outside.
* We are truly grateful to the Benefactors of 3C’s Association so much, we would like to Wish the Foundation always strong and have so much lucks and happiness.

Nhà Dưỡng Lão Dành Cho Mèo chúng con xin trân trọng cảm ơn các Quý Ân nhân của Hội 3C’s đã hỗ trợ chúng con 3 triệu đồng chi phí cho tháng 11-2019 để chăm sóc cho hơn 60 pé Mèo già hiện diện trong nhà và mấy chục các pé Mèo hoang bên ngoài.
*Chúng con xin thành thật biết ơn các Ân nhân của Hội 3C’s thật là nhiều,chúng con xin Kính chúc cho Hội luôn Vững Mạnh và gặp thật nhiều Niềm vui May mắn❤️