Retirement Home for Cats would like to thank the 3Cs’ Benefactors for supporting us with 3 million VND in October to take care of more than 60 old cats and dozens of strayed cats.

* We are truly grateful to the Benefactors of 3Cs so much, we would like to wish the Foundation always strong, happy and a lot of lucks. ❤️

Nhà Dưỡng Lão Dành Cho Mèo chúng con xin trân trọng cảm ơn các Quý Ân nhân của Hội 3C’s đã hỗ trợ chúng con 3 triệu đồng chi phí cho tháng 10 để chăm sóc cho hơn 60 pé Mèo già hiện diện trong nhà và mấy chục các pé Mèo hoang bên ngoài.


*Chúng con xin thành thật biết ơn các Ân nhân của Hội 3C’s thật là nhiều,chúng con xin Kính chúc cho Hội luôn Vững Mạnh và gặp thật nhiều Niềm vui May mắn❤️