3Cs has forwarded an additional $415 to complete the sponsorship of THE SCHOLARSHIP AWARENESS PROGRAM July 12, 2020❤️

♻️ Despite being very busy with my own work and support the flood relief programs for people in Central VN, I did not forget to spend some time listening, sharing and encouraging the children. Each of children has a different difficult situation, but the common point they all have is the will and the determination to rise above all circumstances to keep going to school.

❤️ Thank you the most to the 3Cs Association in Houston Texas for always accompanying and supporting the underprivileged students who are eager to study in Vietnam.

? I hope my little friends will keep trying to overcome all difficulties to study well and become useful people for the family and society in the future.?

♻️ Tuy bận rộn nhiều với công việc và chương trình hỗ trợ bà con vùng bão lũ miền trung sắp tới, nhưng vẫn không quên dành ít thời gian để lắng nghe, chia sẻ, động viên các bạn nhỏ. Mỗi bạn là mỗi hoàn cảnh khó khăn khác nhau, nhưng điểm chung của các bạn là ý chí, nghị lực cố gắng vươn lên trong mọi hoàn cảnh để tiếp tục được đến trường.

❤️ Xin gởi lời cảm ơn trân trọng nhất đến Hội 3Cs tại Houston Texas đã luôn đồng hành, hỗ trợ giúp cho các em học sinh, sinh viên nghèo, ham học tại quê hương Việt Nam.

? Chúc các bạn nhỏ của tui luôn tiếp tục cố gắng, vượt qua mọi khó khăn để học thật tốt và sau này trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.