Message from Kết Nối Sẻ Chia

SCHOLARSHIP PROGRAM ❤️❤️❤️
“CONNECTING AND SHARING”
School Year 2018 – 2019

Congratulations to 10 students of Cao Lanh High School 2.
? Congratulations to 1 new student (1st year) University of Food Industry, Ho Chi Minh City. The program has been reviewed and selected to award the Scholarship (1st time) to lock in the school year 18-19.

The total amount of the program will be awarded: 39,000,000 VND
(Thirty-Nine Million VND)

❤️ Thank you sister YLa for connecting us.
? Thank you, Mrs. Oanh VanTho & the Brothers & Sisters of Houston OBV for sponsoring 24,000,000 VND (Twenty-four Million)
? Sponsored by Mr. Quang Phan of Sugarland Texas USA 15,000,000 VND (Fifteen Million)

☘️ The ceremony will be held together with the program to give gifts to students and underpriviledged families at Nguyen Van Troi, TT Sa Lai, Tan Hong and Dong Thap Provinces on 11/11/2018.
? Thank you Tran Quoc Tuan & collective brothers and sisters of BHDX Group – Dong Thap Muoi has agreed to sponsor a 16-seat car to transport students from Cao Lanh school => Nguyen Van Troi school, Tan Hong district and vice versa .
Best regards

❤️❤️❤️ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ❤️❤️❤️ 
“ KẾT NỐI SẺ CHIA “
Niên Khoá 2018 – 2019

Xin chúc mừng 10 em hs Trường THPT Cao Lãnh 2.
? Xin chúc mừng 1 em tân sinh viên ( năm1 ) Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm, TP.HCM. Đã được chương trình xét và chọn để trao Học Bổng (Lần 1) niêm khoá 18-19.

Tổng số tiền chương trình sẽ trao là : 39.000.000₫
( Ba Mươi Chín Triệu Đồng )
❤️ Xin chân thành cảm ơn Chị 
Khoa Yla Vinh đã Kết Nối 
? Do Chị 
Oanh VanTho & các Anh/Chị trong hội Houston OBV tài trợ 24.000.000₫ ( Hai Mươi Bốn Triệu )
? Do Anh Quang Phan ở Sugarland Texas USA tài trợ 15.000.000₫ ( Mười Lăm Triệu )

☘️ Buổi lễ trao sẽ được tiếp nối chung với chương trình trao quà cho các em hs và gia đình khó khăn tại trường Nguyễn Văn Trỗi, TT Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp vào ngày 11/11/2018.
? Xin cảm ơn em 
Trần Quốc Tuấn & tập thể ace Nhóm BHĐX – Đồng Tháp Mười đã đồng ý tài trợ 1 chiếc xe 16 chổ để đưa đón các em từ trường Cao Lãnh2 => trường Nguyễn Văn Trỗi, Huyện Tân Hồng và ngược lại.
Trân Trọng