Tu Viện Khánh Anh . Sóc Trăng.

On behalf of Thiện Nguyện Kết Nối Sẻ Chia Group and Trao Niềm Vui Nhận Nụ Cười Program in Gia Hoa & Thanh Quoi Communes, My Xuyen District, Soc Trang Province. Sincere THANK YOU the benefactors of 3C’s in Houston Texas, USA who sponsored 100 gift sets for underprivileged students including:
? – 100 school bags
? – 1,000 student notebooks (10 for each student)
? – 500 ball pens (5 for each student)
? – 100 ruler (1 for each student)
❤️ Total amount 3C’s sponsoring is ₫ 10,000,000 (rounded)
(Ten million dong)
?Vu Ngo would like to represent the students as well as the underprivileged people in the two communes mentioned above, wish you all in 3C’s as well as the benefactors in distance, good health and success in all areas of life, to continue to join hands, to share with students, as well as underprivileged people in need of help in daily life. Best regards.

? Thay mặt Nhóm Thiện Nguyện Kết Nối Sẻ Chia và chương trình Trao Niềm Vui Nhận Nụ Cười tại 2 xã Gia Hoà & Thạnh Quới, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng. Xin chân thành CẢM ƠN các Anh Chị trong Hội 3C’S tại Houston Texaes, USA đã tài trợ 100 phần quà cho các em học sinh nghèo bao gồm : 
?- 100 chiếc cặp học sinh
?- 1.000 cuốn tập học sinh ( mỗi em 10 cuốn )
?- 500 cây viết bi ( mỗi em 5 cây )
?- 100 cây thước kẻ ( mỗi em 1 cây )
❤️ Tổng số tiền Hội 3C’S tài trợ là 10.000.000₫ (làm tròn số)
( Mười triệu đồng )
? Vu Ngo xin thay mặt các em học sinh cũng như bà con nghèo tâm 2 Xã nói trên, thân chúc các Anh Chị trong Hội cũng như quý Mạnh Thường Quân phương xa, lời chúc sức khoẻ, luôn thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, để tiếp tục chung tay, chia sẻ cùng các em học sinh, cũng như bà con nghèo đang cần sự giúp đở trong cuộc sống. Trân trọng.