❤️ THANK YOU ❤️
Scholarship program for students


On behalf of the Connecting Sharing Scholarship Program and the college students, we would like to thank the 3Cs Association in Houston Texas for always monitoring, accompanying and supporting tuition fees for the second semesters for the following students:


❤Total amount received: 20,500,000 VND (twenty million five hundred thousand)

– Nguyen Thi Hong Tuoi, second semester = 6,100,000 VND
3rd year student at the University of Food Technology.

– Dinh Le Ngan Xuyen second semester = 6,100,000 VND
1st year student at Ho Chi Minh City University of Agriculture in Forestry Biotechnology major.

– Nguyen Kieu, second semester = 4,150,000 VND
2nd year student College of Foreign Economics.
Major in Business Administration.

– Truong Thanh Tien, second semester = 4,150,000 VND
1st year student at Dai Viet Saigon College
Major in Pedagogy Man Non.


♻️ This is a great source of motivation for children to strive, continue to strive to study and regain in life.
? Thank you 3Cs for always creating favorable conditions to help the students.

❤️ LỜI CẢM ƠN ❤️Chương trình trao học bổng cho sinh viên ? Thay mặt Chương Trình Học Bổng Kết Nối Sẻ Chia và các em học sinh-sinh viên chân thành cảm ơn Hội 3Cs tại Houston Teaxs đã luôn dõi theo, đồng hành và hỗ trợ tiền học phí lần2 tiếp theo cho các em có tên sau :

❤Tổng số tiền nhận được : 20.500.000₫ (hai mươi triệu năm trăm ngàn)

– Em Nguyễn Thị Hồng Tươi Lần2 = 6.100.000₫ Sinh viên năm 3 Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm.

– Em Đinh Lê Ngân Xuyến Lần2 = 6.100.000₫Sinh viên năm 1 Trường Trường Đại học Nông Lâm TpHCMChuyên ngành Công nghệ Sinh học.

– Em Nguyễn Kiều Lần2 = 4.150.000₫Sinh viên năm 2 Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại.Chuyên ngành quản trị kinh doanh.

– Em Trương Thanh Tiên Lần2 = 4.150.000₫Sinh viên năm 1 Trường Cao Đẳng Đại Việt Sài GònChuyên ngành Sư Phạm Mần Non.

♻️ Đây là nguồn động lực rất lớn để các em cố gắng, tiếp tục phấn đấu học tập và vương lên trong cuộc sống. ? Cảm ơn Chị Khoa Yla Vinh & Chị Oanh VanTho đã luôn tạo điều kiện giúp đỡ cho các em học sinh-sinh viên nghèo, hiếu học tại Quê Hương Việt Nam.